MUSEUM OF NEW GENERATION IN ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

V prostorách budov bývalého pivovaru mohou návštěvníci vstoupit do zážitkové trasy Muzeua nové generace, které nabízí komplexní pohled do historie areálu novou, netradiční formou. Nejedná se o klasické muzeum, ale o expozici, které stojí na moderních technologiích, jako jsou video projekce spojené s hudebním doprovodem a vystavenými exponáty. Hlavním cílem je zaujmout návštěvníka v tématech, jako je život v cisterciáckém klášteru, baroko a současné město Žďár. Projekt také ukazuje, jak historie spojuje toto místo s celou Evropou v rámci cisterciácké evropské sítě.   Návštěvníkovi budou vyprávět příběhy na historických základech a nabídnou kombinaci dvou hlavních prvků:
Netradiční prožitek založený na vjemech a pocitech tak, aby prostředí dodalo návštěvníkovi chuť objevovat a nabídlo klíč k pochopení celého obsahu. Kombinuje především používání mediálních nosičů, které jsou vždy plně podřízeny obsahovým potřebám.
Jedinečný obsah - zprostředkovává trasu zaměřenou na poselství a příběh: žďárský areál, výsledek sledu tvůrčích momentů.

MUSEUM WEBSITE

CLIENT Museum od new generation / Castle Žďár nad Sázavou
AUDIOVISUAL BY                 PINK & Loom on the Moon
PRODUCED BY PINK